Extra zorg nodig

Heeft u meer zorg nodig naast uw Wlz-indicatie? Hier vindt u de mogelijkheden voor extra budget.

Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft, dan binnen uw zorgprofiel mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen om meer zorg mogelijk te maken. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

Regeling Meerzorg

Meerzorg kunt u aanvragen wanneer u structureel meer dan 25% meer zorg nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat. Meer informatie vindt u op de meerzorgpagina.

Palliatief Terminale Zorg

Palliatief terminale zorg omvat alle zorg in de laatste levensfase. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en zijn of haar naasten. Meer informatie vindt u op de pagina voor palliatieve zorg.

Toeslagen

Een extra toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is én de zorgbehoefte bestaat uit: gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, klinisch intensieve behandeling, niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie, CVA (beroerte), ziekte van Huntington, observatie. Meer informatie vindt u op onze toeslagenpagina.