GGZ naar de Wlz

Hier leest u meer informatie over het onderwerp GGZ naar de Wlz.

Heeft u te maken met langdurige, psychische problemen. Heeft u blijvend, intensieve zorg of toezicht nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u hulp nodig heeft? Dan heeft u waarschijnlijk zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. U hoeft voor deze zorg dan niet langer ondersteuning bij de gemeente of zorgverzekeraar aan te vragen. Hieronder leest u er meer over. 

Wat verandert er voor u?

U heeft nu ggz-zorg vanuit de gemeente (Wmo), uw zorgverzekering of de Forensische zorg. Het CIZ beoordeelt aan de hand van Wlz-toegangscriteria of u deze zorg in 2021 krijgt vanuit de Wlz. U vraagt hiervoor in 2020 een indicatie aan bij het CIZ. De indicatie blijft uw hele leven lang geldig. Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ? Dan helpt het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid u om passende zorg te krijgen.

Heeft u bij uw indicatie-aanvraag aangegeven dat u graag bij dezelfde zorgaanbieder(s) blijft? Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u die zorg ook in 2021 van uw vertrouwde zorgaanbieder krijgt. Verwachten wij toch een verandering? Dan nemen we contact met u op en zorgen voor een passende oplossing. 

GGZ in 2020 en 2021

 • In 2020 loopt uw zorg en ondersteuning nog steeds via uw (centrum)gemeente en/of zorgverzekeraar. Net als nu;
 • Heeft u in 2020 van het CIZ een indicatie gekregen voor zorg en ondersteuning via de Wlz? Dan loopt uw zorg en ondersteuning in 2021 via de Wet langdurige zorg. Eind 2020 nemen we hierover contact met u op;
 • Heeft u in 2020 geen indicatie gekregen voor de Wlz? Dan blijft uw zorg en ondersteuning in 2021 lopen via de gemeente en / of zorgverzekeraar.

Langdurige zorg aanvragen

Het aanvragen van langdurige zorg doet u bij het CIZ. Past de zorg die u nodig heeft in de Wlz? Dan krijgt u een indicatie voor langdurige zorg van het CIZ.

Kijk op de website van het CIZ voor meer informatie over een handig stappenplan. Of ga direct naar de documenten die u nodig heeft voor een aanvraag.  

In het indicatiebesluit van het CIZ vindt u een zorgprofiel. Afhankelijk van het zorgprofiel heeft u recht op bepaalde zorg. Bekijk de zorgprofielen

 1. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding
 2. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 3. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 4. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
 5. GGZ-W: beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid helpt bij het regelen van langdurige zorg

Het zorgkantoor voert de Wlz uit. Nederland is verdeeld in regio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid is er voor iedereen in uw regio met een Wlz-indicatie. Het zorgkantoor adviseert en ondersteunt bij al uw vragen over langdurige zorg. Wij helpen u bij het zoeken naar een zorgaanbieder die past bij uw zorgvraag. Kijk hier voor meer informatie.

Soorten langdurige zorg

Hoe wilt u de zorg en ondersteuning ontvangen? Er zijn verschillende mogelijkheden;

 • Zorg thuis; geregeld bij 1 aanbieder (volledig pakket thuis; vpt) of bij meerdere aanbieders (modulair pakket thuis; mpt)
 • Zorg in een instelling
 • Zorg laten regelen door het zorgkantoor (dit heet zorg in natura; zin). Wij kijken samen met u welke zorgaanbieder past bij uw wensen. De betaling aan de zorgaanbieder wordt gedaan door het zorgkantoor. Is de zorg niet naar wens? Dan kan het zorgkantoor dit voor u bespreken met de zorgaanbieder
 • Zorg zelf regelen (persoonsgebonden budget; pgb). Met een pgb koopt u zelf uw zorg in. Bij een pgb kiest u van wie en wanneer u zorg ontvangt. Dit omschrijft u in een zorgplan. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. U sluit een contract af met de zorgaanbieder. U zorgt voor de betaling aan de zorgaanbieder en u houdt de administratie bij. Heeft u zorgprofiel 5 GGZ-W? Dan komt u niet in aanmerking voor een pgb. Voor alle zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht en toetst het zorgkantoor of u in aanmerking komt voor een pgb
 • Combinatie van Zorg thuis met een mpt en pgb is ook mogelijk.

Bekijk ook onze keuzehulp tussen deze zorgvormen.

U betaalt een eigen bijdrage in de Wlz

Wlz-zorg wordt betaald vanuit de overheid. U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit heet een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog de eigen bijdrage is. Het gaat er hierbij om welk soort zorg u krijgt en hoe hoog uw inkomen en vermogen is. Als de Wlz-zorg in gaat, sturen we uw gegevens naar het CAK. U krijgt een brief (beschikking) van het CAK. Hierin staat de hoogte van de eigen bijdrage per maand. De rekening volgt daarna. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie.

Meest gestelde vragen

Waarom moet ik over naar de Wlz?

Omdat de Wet verandert in 2021. Uw GGZ-zorg komt dan niet langer vanuit de gemeente of de zorgverzekering, maar vanuit de Wlz. In 2020 vraagt u bij het CIZ alvast een indicatie aan voor langdurige zorg. De wet is recent verandert zodat ook mensen met een psychische stoornis samenhangende zorg voor een langere tijd krijgen. U hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

Kan ik een aanvraag voor een Wlz-indicatie weigeren?

Ja, dat is mogelijk.

Ik heb nu begeleidend wonen. Kan ik blijven wonen waar ik nu woon?

Dit proberen we wel. Maar het is ook afhankelijk of uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met het zorgkantoor. Dit is eind 2020 bekend. Is dit niet het geval dan laat het zorgkantoor u dit zo snel mogelijk weten en zoeken we samen met u naar een passende oplossing.

Ik ben niet tevreden over mijn huidige zorgaanbieder. Waar kan ik terecht?

Bespreek eerst uw klachten met uw zorgaanbieder. Zij moeten de kans krijgen om uw klacht op te pakken. Op de website van uw zorgaanbieder vindt u hoe u een klacht indient. Wordt de klacht niet opgelost? Bespreek dan de klacht met het zorgkantoor. Wij kunnen voor u bemiddelen.

Vervalt mijn zorgverzekering?

Nee, u behoudt nog steeds uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Het kan zijn dat u een zorgverzekering heeft van CZ, maar bij het VGZ-zorgkantoor zit. Dit maakt niets uit. Een zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg uit. Nederland is verdeeld in regio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Het zorgkantoor is er voor iedereen in uw regio met een Wlz-indicatie. Wij regelen uw zorg vanuit de Wlz, ook als u geen zorgverzekering bij ons heeft.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Dan kunt u contact met ons opnemen of hulp vragen aan uw zorgaanbieder.

Cliëntondersteuning

U kunt ook gebruik maken van een gratis cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner van het zorgkantoor of van een organisatie voor clientondersteuning denkt met u mee over welke zorg u nodig heeft en hoe u dat regelt. Cliëntondersteuning kost u niets. Kijk op de website voor cliëntondersteuning voor meer informatie.