Het zorgplan

In een zorgplan staan afspraken die een cliënt maakt met u als zorgaanbieder. Op die manier heeft de cliënt zoveel mogelijk regie over de zorg die hij/zij krijgt. Hieronder leest u meer informatie over een zorgplan.

Wie maakt een zorgplan? 

U als zorgaanbieder stelt het zorgplan op, in overleg met de cliënt of vertegenwoordiger.

Afspraken vastleggen in het zorgplan 

Samen met de cliënt legt u in het zorgplan vast hoe de cliënt de zorg wilt ontvangen.

Wat staat er in het plan? 

Bijvoorbeeld:

  • wat een cliënt zelf wilt doen

  • waar de cliënt hulp bij nodig heeft

  • hoe de cliënt die hulp wilt ontvangen

  • hoe vaak en hoe laat de cliënt hulp wilt ontvangen

  • met welke praktische zaken rekening gehouden moet worden

  • hoe de privacy gerespecteerd kan worden

  • welke hulp de naasten kunnen geven

  • wat de doelen van de zorg of ondersteuning zijn

Herzie het zorgplan regelmatig

Het zorgplan moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Dat is de reden dat de zorgaanbieder minimaal twee keer per jaar, maar liefst vaker, nagaat of het zorgplan nog voldoet aan de wensen en behoeften van de cliënt. De cliënt kan ook zelf het initiatief nemen om aan te geven dat hij/zij iets in het zorgplan wilt veranderen.