Declaraties indienen

Op deze pagina leest u hoe u uw zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) declareert.

Voorwaarden voor declareren

Als een zorgovereenkomst is goedgekeurd, dan kan de zorg uit uw pgb betaald worden, als uw budget hiervoor toereikend is. U kunt via het PGB Portaal makkelijk zelf declaraties indienen. Ook kunt u vragen of uw zorgverlener dit voor u doet. U hoeft dan alleen de declaratie te beoordelen. Bij een vergoeding per maand is dit niet nodig. Meer informatie over declaraties en maandloon leest u op de website van het PGB Portaal. Op de pagina vindt u ook een uitlegvideo over hoe u declareert in het PGB Portaal.

Wanneer moet de zorg gedeclareerd worden?

De zorg kan alleen achteraf gedeclareerd worden. Na de maand waarin u de zorg heeft gekregen, heeft uw zorgverlener zes weken de tijd om u een factuur of urenbriefje te sturen. Dit is niet verplicht. U heeft daarna vier weken de tijd om de declaratie in het PGB Portaal in te dienen.

Overige declaraties

Als u in het PGB Portaal inlogt en wil declareren, dan kunt u kiezen voor wat u declareert. Naast het declareren van zorg, kunt u ook nog andere declaraties indienen. Voorbeelden hiervan zijn de feestdagenuitkering of het verantwoordingsvrije bedrag. Voor wat u naast de zorg uit het pgb kunt betalen verwijzen wij u naar de Vergoedingenlijst. U vindt dit document onderaan deze pagina, of in onze downloads.