Huisbezoek

Hier leest u meer informatie over wat een huisbezoek binnen het persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt.

Het doel van het bezoek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het zorgkantoor elk jaar huisbezoeken uit bij een deel van de cliënten die een pgb ontvangen. Het huisbezoek is bedoeld om te:

  • Informeren en adviseren over het pgb en uw zorgsituatie;
  • Bespreken of u tevreden bent over de zorg die u met uw pgb heeft ingekocht;
  • Controleren of u uw pgb gebruikt volgens wet- en regelgeving. Tijdens het huisbezoek bekijken wij ook uw pgb-administratie.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Vanuit het zorgkantoor komen één of twee medewerkers op bezoek. Zij voeren het gesprek met u als budgethouder wanneer dat mogelijk is. Heeft u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger, dan moet deze ook aanwezig zijn bij het huisbezoek. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Ouders die als zorgverlener optreden voor hun minderjarig kind;
  • Kinderen die voor hun (schoon)ouder(s) zorgen;
  • Partners die voor de budgethouder zorgen, die op hetzelfde adres wonen als de budgethouder.

In sommige gevallen komen wij niet bij u op bezoek, maar doen wij het huisbezoek door middel van een online videogesprek.

Wij begrijpen dat de budgethouder niet altijd in staat is het hele gesprek aanwezig te zijn. Een korte kennismaking met budgethouder is wel noodzakelijk.

Wanneer is het huisbezoek?

Elke één tot vijf jaar komen wij op bezoek. Ook bezoeken wij jaarlijks een willekeurige groep. Hierdoor is het mogelijk dat u meerdere jaren achter elkaar geselecteerd wordt.  Wij nemen telefonisch contact met u op, om een datum te bespreken. Als wij niets van u horen, dan sturen wij een kennisgevingsbrief met het verzoek om met ons contact op te nemen.

Uitkomst gesprek

Na het huisbezoek beoordelen wij de informatie die uit het bezoek is gekomen en stellen wij u binnen 6 weken per brief op de hoogte van de uitkomst. Het kan zijn dat wij bevindingen hebben op uw pgb administratie, pgb vaardigheid, of dat uw zorgverlener geen passende/geen Wlz-zorg verleent. Wij vragen u dan om dit aan te passen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het huisbezoek dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Het huisbezoek zelf is verplicht, daar kunt u geen bezwaar tegen maken. Zonder huisbezoek kunnen wij niet controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet, uw zorgsituatie op een goede manier beoordelen en kijken naar de zorg die u inkoopt.