Pgb in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over het onderwerp pgb in het buitenland. Kunt u uw pgb gebruiken in het buitenland? En hoe lang mag u zorg inkopen in het buitenland?

 

Meldingsplicht verblijf buitenland

Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat, moet u dat bij ons melden. Neem daarvoor contact met ons op.

Let op!

Als uw zorgverlener geen zorg aan u levert, moet u de automatische betaling van uw Nederlandse zorgverlener(s) met een vast maandbedrag stopzetten. U mag een zorgverlener alleen betalen uit uw pgb, als uw zorgverlener zorg aan u levert.

Hoe lang mag ik zorg inkopen in het buitenland?

U kunt uw pgb in het buitenland gebruiken, bijvoorbeeld om tijdens uw vakantie zorg in te kopen bij een zorgverlener.

  • Gaat u naar een land buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan mag u maximaal 13 weken zorg inkopen in het buitenland;
  • Gaat u naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan kunt u maximaal 1 jaar Wlz-zorg in het buitenland krijgen.

Als u naar het buitenland bent verhuisd, dan wordt uw pgb stopgezet.

Een zorgverlener meenemen vanuit Nederland

U kunt uw Nederlandse zorgverlener meenemen naar het buitenland. De zorgverlener wordt volgens de overeengekomen Nederlandse tarieven uitbetaald.

Een buitenlandse zorgverlener inhuren

U kunt ook een buitenlandse zorgverlener inhuren. U kunt deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van buitenlandse zorgverleners.

  • U dient een door ons goedgekeurde zorgovereenkomst te hebben. De zorgovereenkomst stelt u op in het PGB portaal dient u ook bij ons in via het PGB portaal;
  • Als u een persoon uit het pgb wilt betalen die uit het betreffende land waar u verblijft komt, dan dient u ook een geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener in het portaal te uploaden;
  • Als een ondernemer de zorg biedt, dan dient u, net zoals bij Nederlandse ondernemers, de facturen goed te bewaren.

Uw budget kan aangepast worden

Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? En huurt u daar een lokale zorgverlener in? Dan past het zorgkantoor mogelijk uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naartoe gaat. Neem contact met ons op voor meer informatie.