Loonservice van de SVB

Op deze pagina leest u alle informatie over loonservice van de SVB.

U betaalt uw zorgverlener loon of vergoeding uit uw Persoonsgebonden budget (pgb). Uw zorgverlener moet hierover nog belasting en premies betalen. U kunt er samen met uw zorgverlener voor kiezen de belasting en premies vooraf te betalen aan de Belastingdienst. Dan doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de salarisadministratie voor u. In sommige situaties is dit zelfs verplicht.

Salarisadministratie door SVB verplicht of vrijwillig

Soms is het een verplichting dat de salarisadministratie door de SVB wordt uitgevoerd. Dit hangt af van het type zorgovereenkomst, en hoe vaak de zorgverlener voor u werkzaamheden verricht.

Arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week

Bij een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week bent u verplicht de salarisadministratie te laten doen door de SVB. De SVB betaalt de zorgverlener een nettoloon uit uw budget. De SVB betaalt de belastingen en premies over het salaris van uw zorgverlener aan de Belastingdienst.

Uw zorgverlener is verplicht verzekerd voor:

  • Werkloosheidswet (WW), en;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en;
  • Ziektewet (ZW).

U betaalt dan ook werkgeverslasten. De werkgeverslasten komen bovenop het brutoloon dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener. Dit geld gaat ook van uw budget af.

Het percentage werkgeverslasten dat u betaalt, hangt af van de hoogte van de premie voor de Werkloosheidswet (WW-premie). Er zijn 2 WW-premies: een lage en een hoge premie. Welke premie u voor uw zorgverlener moet betalen hangt af van de afspraken in de zorgovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week

U kunt kiezen:

  1. De SVB betaalt uw zorgverlener een bruto vergoeding uit uw budget. Uw zorgverlener moet nog wel zelf de belasting en premies aan de Belastingdienst betalen. U hoeft geen salarisadministratie bij te houden;
  2. De SVB betaalt uw zorgverlener dan een netto vergoeding. De SVB betaalt de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Overeenkomst van opdracht (met partner of familielid)

U kunt kiezen:

  1. De SVB betaalt uw zorgverlener een bruto vergoeding uit uw budget. Uw zorgverlener moet nog wel zelf de belasting en premies aan de Belastingdienst betalen. U hoeft geen salarisadministratie bij te houden.
  2. U kunt er ook samen met uw zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie vrijwillig uit te besteden. De SVB betaalt uw zorgverlener dan een nettobedrag. De SVB betaalt de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Overeenkomst met ondernemer of een zorginstelling

Is uw zorgverlener ondernemer? Of werkt hij of zij bij een zorginstelling? Dan doet de SVB de salarisadministratie niet.

Als er een keuze is of de salarisadministratie aan de SVB uitbesteed moet worden of niet, wordt er in de zorgovereenkomst gevraagd of de salarisadministratie door de SVB uitgevoerd moet worden. Als de salarisadministratie door de SVB uitgevoerd dient te worden, dan moet er altijd een geldig paspoort of identiteitskaart (de pagina met de foto en de achterkant van de pagina waar het BSN op staat) van de zorgverlener aan de zorgovereenkomst toegevoegd worden.