Geen toegang tot PGB Portaal

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot het PGB Portaal, terwijl u wel een persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet landurige zorg heeft. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om de zorgovereenkomsten op te stellen en in te dienen en uw declaraties te doen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd gebruikt u dezelfde documenten en formulieren zoals u nu ook al gebruikt. 

Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen opstellen en indienen

Voor het aanmelden van zorgverleners dient u zowel een zorgovereenkomst als een zorgbeschrijving in te dienen bij het zorgkantoor. De stappen zijn als volgt:

  1. U downloadt de juiste blanco zorgovereenkomst op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  2. U downloadt de blanco zorgbeschrijving onderaan op deze pagina.
  3. U vult de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving met uw zorgverlener in, en stuurt deze op naar ons zorgkantoor. U doet dit het makkelijkst per e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. U kunt het ook per post sturen naar Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, Postbus 400, 2300 AK in Leiden.

Een wijziging of beëindiging zorgovereenkomst indienen

Als u de zorgovereenkomst wilt wijzigen of beëindigen, dan ontvangen wij graag een Wijzigingsformulier zorgovereenkomst. Dit formulier downloadt u van de website van de SVB.

Als het om een wijzing van de zorgovereenkomst gaat, waarin sprake is van een zorginhoudelijke wijziging dan stuurt u ons ook een nieuwe zorgbeschrijving. U vindt deze onderaan op deze pagina Bij een ophoging of verlaging van zorguren van de zorgverlener is ook een nieuwe zorgbeschrijving nodig. U doet dit het makkelijkst per mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. U kunt het ook per post sturen naar Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, Postbus 400, 2300 AK in Leiden.

Vertegenwoordiger bij SVB

Als u het pgb van de budgethouder beheert, dan moet u dit ook de SVB laten weten. De SVB heeft zijn eigen formulier hiervoor, die op hun website te vinden is. Dit formulier stuurt u naar de SVB. U wordt daarmee ‘vertegenwoordiger pgb-zaken’, en kunt dan inloggen bij de SVB om formulieren te uploaden, budget en bestedingen in te zien, en om declaraties in te dienen.

Zorgverlener betalen/declareren

Als u in de zorgovereenkomst een vaste vergoeding per maand heeft afgesproken, dan betaalt de SVB bij goedkeuring van de zorgovereenkomst uw zorgverlener elke maand automatisch uit. U hoeft dan dus niet te declareren. U kunt ook een vergoeding per uur, dagdeel of etmaal afspreken. Dan moet u de geleverde zorg achteraf declareren bij de SVB.

Naast geleverde zorg kunt u ook andere zaken declareren/aanvragen bij de SVB. Voorbeelden hiervan zijn reiskosten van de budgethouder, het verantwoordingsvrije bedrag of rechtsbijstand. De SVB kan u hierover verder informeren.

Salarisadministratie

De SVB kan de salarisadministratie voor u uitvoeren. Heeft u een zorgovereenkomst waarbij er sprake is van het uitvoeren van de salarisadministratie door de SVB, dan dient u een kopie van een geldig paspoort of legitimatiebewijs van de zorgverlener naar de SVB te sturen. Dit doet u zodra wij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving hebben goedgekeurd. U wordt hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. U doet dit door bij de SVB in te loggen en vervolgens het kopie paspoort of identiteitsbewijs te uploaden.