Overige service van de SVB

Op deze pagina leest u welke services de Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt voor budgethouders, naast het doen van de salarisadministratie.

Verzuimbegeleiding zorgverlener

De SVB zorgt ervoor dat een zieke zorgverlener verzuimbegeleiding krijgt door een arbodienst. Dit geldt voor zorgverleners waarvoor u een goedgekeurde arbeidsovereenkomst heeft. Let er wel op dat u de zorgverlener op tijd ziek meldt. Op de pagina Ziekte en zwangerschap van het portaal leest u hier meer over hoe u een zorgverlener ziek meldt en hoe een zorgovereenkomst opstelt voor een vervanger. Op de pagina Uw zorgverlener is ziek van de SVB leest u wat u moet regelen als uw zorgverlener ziek is, en wat de SVB doet.

Schade of probleem

Heeft u een probleem met uw zorgverlener? Bijvoorbeeld als uw zorgverlener zich niet aan de afspraken houdt in de zorgovereenkomst, of als u uw zorgverlener wilt ontslaan. En komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de SVB. Zij kunnen u verder helpen of geven uw probleem door aan de rechtsbijstandsverzekering.

Is er schade tijdens het werk ontstaan? Of heeft uw zorgverlener schade veroorzaakt? Dan bent u verantwoordelijk omdat u de werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener bent.

Er is schalde als

  • uw zorgverlener uw spullen of meubels kapot maakt;
  • de kleding of spullen van uw zorgverlener tijdens het werk kapot gaan;
  • uw zorgverlener gewond raakt tijdens het werk;
  • uw zorgverlener tijdens het werk de spullen van iemand anders kapot maakt.

Heeft u of uw zorgverlener een eigen verzekering, zoals een inboedelverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering? Meld de schade dan eerst daar.

Betaalt deze verzekeraar de schade niet? Dan kunt u hulp van de SVB vragen. Op de pagina van het PGB Portaal over schade kunt u een schadeformulier downloaden. Als u deze invult en uploadt via het PGB Portaal dan neemt de SVB uw schademelding in behandeling.

Voor vragen hierover neemt u contact op met de SVB. Op de contactpagina van het PGB Portaal leest u hoe u ze kunt bereiken.