Huisbezoek pgb

Hier leest u meer informatie over wat een huisbezoek pgb inhoudt. 

U heeft een indicatie voor de wet langdurige zorg (wlz) en maakt gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb). In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het zorgkantoor huisbezoeken uit. Elk jaar gaan wij bij een deel van onze budgethouders op bezoek.

Het doel van het bezoek

Het huisbezoek is bedoelt om te:

  • Informeren en adviseren over het pgb & uw zorgsituatie;
  • Bespreken of u tevreden bent over de zorg die u met uw pgb heeft ingekocht;
  • Kijken of u zorg krijgt en wat de kwaliteit van de zorg is;
  • Bespreken hoe het gaat met de pgb-administratie;

Wie zijn bij het gesprek aanwezig

Vanuit het zorgkantoor komen 1 of 2 medewerkers op bezoek. Zij voeren het gesprek met u als budgethouder wanneer dat mogelijk is. Heeft u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger, dan moet deze ook aanwezig zijn bij het huisbezoek. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek.

Uitzonderingen zijn:

  • Ouders die als zorgverlener optreden voor hun kind;
  • Kinderen die voor hun (schoon)ouder(s) zorgen;
  • Partners die voor de budgethouder zorgen, die op hetzelfde adres wonen als de budgethouder;

Wij begrijpen dat de budgethouder niet altijd in staat is het hele gesprek aanwezig te zijn of deel te nemen aan het gesprek. Een korte kennismaking (5 a 10 min) met budgethouder is noodzakelijk om een juiste beoordeling te kunnen doen.

Wanneer is het huisbezoek?

Elke 3 tot 5 jaar komen wij op bezoek. Ook bezoeken wij jaarlijks een willekeurige groep. Wij nemen telefonisch contact met u op, om een datum te bespreken. Als wij niets van u vernemen, dan sturen wij een kennisgevingsbrief met het verzoek om met ons contact op te nemen.

Uitkomst gesprek

Na het huisbezoek beoordelen wij de informatie die uit het bezoek is gekomen en stellen wij u binnen 6 weken per brief op de hoogte van de uitkomst. Het kan zijn dat wij bevindingen hebben op uw pgb administratie of dat uw zorgverlener geen passende/geen Wlz-zorg verleent. Wij vragen u dan om dit aan te passen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het huisbezoek dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Het huisbezoek zelf is verplicht, daar kunt u geen bezwaar tegen maken. Zonder huisbezoek kunnen wij niet controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet, uw zorgsituatie op een goede manier beoordelen en kijken naar de zorg die u inkoopt.

Geen fysiek huisbezoek vanwege corona?

Het kan voorkomen dat wij niet fysiek bij u op huisbezoek komen maar wij genoodzaakt zijn het huisbezoek op afstand te voeren. Wij doen dit door middel van een online video- gesprek.

Voor het video-gesprek plannen wij met u een afspraak in via Microsoft Teams. Hieronder vindt u de instructies. Mocht u er niet uitkomen dan kunnen wij u verwijzen naar een instructie video voor Microsoft Teams.

Neem contact met ons op

Voor alle zaken rondom het huisbezoek kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur.