Zelf zorg inkopen met een pgb

Welke zorg mag u inkopen met een pgb? En hoeveel mag u er aan besteden? U vindt hier alle informatie over zelf zorg inkopen met een pgb.

Weet u al waar u op moet letten bij de inkoop van zorg?

Uw aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) is goedgekeurd. U heeft een beschikking ontvangen en weet hoe hoog uw budget is. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Hoe u dat moet doen en aan welke regels u zich moet houden, leest u hier.

Vragen over pgb en Corona

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft veel vragen gekregen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het Coronavirus op het pgb. Wij zijn in een bijzondere situatie terecht gekomen en dit heeft gevolgen voor u als budgethouder, als zorgverlener en als zorgaanbieder. VWS onderkent de situaties waarin alle betrokken bij het pgb zijn terechtgekomen en wij begrijpen dat dit veel vragen oproept. Wij hebben deze vragen ontvangen en doen ons uiterste best deze op de korte termijn te beantwoorden. 

Extra maatregelen

Binnen VWS wordt nagedacht over extra maatregelen om in deze bijzondere situatie de zorg goed te kunnen organiseren. Zodra hierover duidelijkheid is, leest u hierover via de websites van de Rijksoverheid, Per Saldo en de SVB.  

Acute zorg

Heeft u, als budgethouder, grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, neem dan contact met ons op. Het zorgkantoor staat voor u klaar om samen met u te zoeken naar een passende oplossing. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u de zorg blijft ontvangen die u nodig heeft. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 071-5825888. Ook kun u een email sturen klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.

Andere vragen

Heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het corona-virus en uw pgb. Neemt u ook dan contact met ons op. Dagelijks staat er een team klaar van inhoudsdeskundigen om deze vragen te verzamelen en af te stemmen met andere zorgkantoren, Per Saldo en het ministerie van VWS. Houdt onze website goed in de gaten voor het actuele nieuws.”

Handige landelijke site

Voor zorgverleners, raadpleeg de site van RIVM.

Voor uw eigen gezondheid als budgethouder, raadpleeg de site van RIVM.

Bijzondere situatie corona vraagt om verruiming van regels pgb

De dagbesteding sluit de deuren en zieke zorgverleners komen niet langs: pgb-budgethouders zijn gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit vraagt veel inzet en creativiteit van de budgethouder en/of vertegenwoordiger. VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen organiseren. Binnen het ministerie wordt daarom nagedacht hoe de budgethouder/vertegenwoordiger meer ruimte kan krijgen om het pgb in te zetten tijdens deze crisis.

Het ministerie van VWS staat continu in contact met budgethouders en hun vertegenwoordigers, en waardeert het enorm hoe zij omgaan met deze situatie.

Oplossingsrichtingen

Vooralsnog zijn er 3 oplossingsrichtingen te bedenken. VWS en haar partners onderzoeken nu hoe deze oplossingsrichtingen in de praktijk eruit gaan zien:

  • Vergoeding van meer zorg of duurdere zorg. Dit zou betekenen dat tijdelijk extra of duurdere zorg vergoed kan worden uit het pgb.
  • Zorgaanbieder kan de zorg niet leveren door de corona-omstandigheden, maar zou toch worden betaald uit het pgb.
  • Alternatief uitvoeringsproces: een tijdelijke vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor de betalingen aan de zorgverlener geen vertraging oplopen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Vervolg

We onderzoeken nu samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de SVB hoe de 3 oplossingen uitgewerkt moet worden voor de praktijk zodat deze uitvoerbaar is voor alle partijen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.