De zorg wijzigen of stopzetten

Wilt u iets aanpassen aan de Wlz-zorg De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. die u zelf inkoopt? Of wilt u een zorgovereenkomstHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. beëindigen? Geef dit dan altijd door aan het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
.

Hoe geeft u een wijziging door?

Alle wijzigingen van een zorgovereenkomst vult u in op het wijzigingsformulier zorgovereenkomst dat u naar het zorgkantoor opstuurt. Een handtekening van de zorgverlener is niet nodig als het gaat om:

  • loonsverhoging;

  • verlenging van de zorgovereenkomst;

  • beëindiging van de zorgovereenkomst.


De zorgverlener moet het wijzigingsformulier wel ondertekenen, als het gaat om:

  • minder loon;

  • veranderde werktijden;

  • wijziging van de loonheffingskorting;

  • of beëindiging op grond van ziekte van de zorgverlener.

Als de zorg ook inhoudelijk verandert, moet u ook een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

Wanneer moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten?

In enkele gevallen kunt u het wijzigingsformulier niet gebruiken.  In die gevallen moet u een nieuwe overeenkomst opstellen. Dat is nodig als:

  • u een nieuwe zorgverlener krijgt;

  • de werkzaamheden wijzigen;

  • het KvK-nummer van uw zorgverlener is veranderd.

Hoe beëindigt u een zorgovereenkomst?

U kunt een zorgovereenkomst alleen schriftelijk bij uw zorgverlener opzeggen. Vermeld in de brief per wanneer u de zorg stop wilt zetten en waarom. Als de zorgverlener bij u in dienst is, moet u het arbeidscontract beëindigen. U moet zich dan houden aan de regels uit het ontslag- en arbeidsrecht.