Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

De zorg wijzigen of stopzetten

Wilt u iets aanpassen aan de Wlz-zorg die u zelf inkoopt? Of wilt u een zorgovereenkomst beëindigen? Geef dit dan altijd door aan het zorgkantoor.

Hoe geeft u een wijziging door?

Alle wijzigingen van een zorgovereenkomst vult u in op het wijzigingsformulier zorgovereenkomst dat u naar het zorgkantoor opstuurt. Een handtekening van de zorgverlener is niet nodig als het gaat om:

  • loonsverhoging;

  • verlenging van de zorgovereenkomst;

  • beëindiging van de zorgovereenkomst.


De zorgverlener moet het wijzigingsformulier wel ondertekenen, als het gaat om:

  • minder loon;

  • veranderde werktijden;

  • wijziging van de loonheffingskorting;

  • of beëindiging op grond van ziekte van de zorgverlener.

Als de zorg ook inhoudelijk verandert, moet u ook een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

Wanneer moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten?

In enkele gevallen kunt u het wijzigingsformulier niet gebruiken.  In die gevallen moet u een nieuwe overeenkomst opstellen. Dat is nodig als:

  • u een nieuwe zorgverlener krijgt;

  • de werkzaamheden wijzigen;

  • het KvK-nummer van uw zorgverlener is veranderd.

Hoe beëindigt u een zorgovereenkomst?

U kunt een zorgovereenkomst alleen schriftelijk bij uw zorgverlener opzeggen. Vermeld in de brief per wanneer u de zorg stop wilt zetten en waarom. Als de zorgverlener bij u in dienst is, moet u het arbeidscontract beëindigen. U moet zich dan houden aan de regels uit het ontslag- en arbeidsrecht.