De zorg wijzigen of stopzetten

Wilt u iets aanpassen aan de Wlz-zorg die u zelf inkoopt? Of wilt u een zorgovereenkomst beëindigen? Geef dit dan altijd door aan het zorgkantoor.

Hoe geeft u een wijziging door aan het zorgkantoor?

Alle wijzigingen van een zorgovereenkomst vult u in op het wijzigingsformulier zorgovereenkomst. Dit formulier download u op de website van de SVB. U stuurt het ingevulde wijzigingsformulier op naar het zorgkantoor. Een handtekening van de zorgverlener is niet nodig als het gaat om:

  • loonsverhoging;

  • verlenging van de zorgovereenkomst;

  • beëindiging van de zorgovereenkomst.


De zorgverlener moet het wijzigingsformulier wel ondertekenen, als het gaat om:

  • minder loon;

  • veranderde werktijden;

  • wijziging van de loonheffingskorting;

  • of beëindiging op grond van ziekte van de zorgverlener.

Als de zorg ook inhoudelijk verandert, moet u ook een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

Wanneer moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten?

In enkele gevallen kunt u het wijzigingsformulier niet gebruiken.  In die gevallen moet u een nieuwe overeenkomst opstellen. Dat is nodig als:

  • u een nieuwe zorgverlener krijgt;

  • de werkzaamheden wijzigen;

  • het KvK-nummer van uw zorgverlener is veranderd.

Hoe beëindigt u een zorgovereenkomst?

U kunt een zorgovereenkomst alleen schriftelijk bij uw zorgverlener opzeggen. Vermeld in de brief per wanneer u de zorg stop wilt zetten en waarom. Als de zorgverlener bij u in dienst is, moet u het arbeidscontract beëindigen. U moet zich dan houden aan de regels uit het ontslag- en arbeidsrecht.

Kijk op de website van de SVB voor alle details over het stopzetten van een zorgovereenkomst.