Een contract afsluiten met uw zorgverlener

Als u ervoor kiest uw Wlz-zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) te regelen, sluit u zelf contracten af met uw zorgverlener(s). Per zorgverlener bestaat dit contract uit een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. De zorgverlener kan uw partner of een familielid zijn, maar ook een zorginstelling of zzp’er.

Wat staat er in een zorgovereenkomst?

In een zorgovereenkomstHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. zijn afspraken vastgelegd omtrent het soort zorg, de werktijden en het tarief. Daarnaast maakt u een zorgbeschrijvingHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw zorgkantoor voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan moet u een zorgbeschrijving maken. In de zorgbeschrijving staan afspraken met uw zorgverlener over de zorg die u ontvangt waarin u beschrijft welke zorg u ontvangt. Zowel u als uw zorgverlener moeten de overeenkomst ondertekenen. De zorgbeschrijving en zorgovereenkomst samen zijn uw verantwoording van de ingekochte zorg. Het zorgkantoor moet de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst goedkeuren voordat uw zorgverlener(s) betaald kan worden.Ook de SVB moet uw zorgovereenkomst goedkeuren.

Bent u werkgever óf opdrachtgever?

Het is heel belangrijk om te bepalen of u werkgever óf opdrachtgever wordt. Wie de zorg verleent en hoe vaak de zorg verleent wordt is hiervoor bepalend. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over welke overeenkomst u moet kiezen.

  • Werkgever
    U bent werkgever als u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afsluit. U heeft dan te maken met het arbeidsrecht en regels voor onder andere arbeidstijden, loon, proeftijd, verlof, ziekte en beëindiging van het contract.

  • Opdrachtgever
    Is uw zorgverlener een kennis of zzp’er? Dan bent u de opdrachtgever. Uw zorgverlener betaalt zelf zijn belastingen en premies.

Verplicht gebruik van modelzorgovereenkomst.

U moet verplicht modelzorgovereenkomsten van de SVB gebruiken. U moet goed opletten dat u altijd de meest recente versie van deze documenten gebruikt. Gebruik voor het invullen van de zorgbeschrijving het formulier van het zorgkantoor. U vindt deze onder aan de pagina. Vervolgens stuurt u zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen op naar het zorgkantoor. Vergeet niet dat beide formulieren ondertekend moeten worden door uzelf en uw zorgverlener.

Goedkeuring zorgovereenkomst.

Het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
zal uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving als eerste beoordelen. Daarna zal de SVB uw zorgovereenkomst controleren op volledigheid en correctheid. De SVB zal ook een arbeidsrechtelijke check uitvoeren. Wij beoordelen of de zorg bij uw zorg- en budgetplanU wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan meesturen. Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. past. U krijgt automatisch bericht over de goed- of afkeuring.