Een contract afsluiten met uw zorgverlener

Als uw pgb-aanvraag door ons is goedgekeurd, en u van ons een toekenningsbeschikking heeft ontvangen, dan weet u de hoogte van uw budget. U kunt dan contracten afsluiten met uw zorgverlener(s). Ook als u al een pgb heeft en zorg wil ontvangen van een andere zorgverlener. Een contract bestaat per zorgverlener uit een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. De zorgverlener kan een familielid zijn, een kennis, of een persoon die u nog niet kende, maar ook een ZZP'er of een zorginstelling. 

Zo sluit u een contract met uw zorgverlener

Voor elke zorgverlener die u uit uw pgb wil betalen, vult u samen met uw zorgverlener een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving in.

Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst legt u afspraken vast omtrent de stardatum van de zorg, het soort zorg, eventueel de werktijden, en het tarief. U bent verplicht de modelzorgovereenkomsten van de SVB te gebruiken. Er zijn 4 verschillende soorten zorgovereenkomsten (een zorgovereenkomst met een zorginstelling, een arbeidsovereenkomst, een zorgovereenkomst van opdracht en een zorgovereenkomst met een partner of familielid). Door het invullen van de vragen komt u bij de goede overeenkomst terecht. Als u een pgb heeft van het zorgkantoor, dan geeft u eerst aan dat u een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft.

Zorgbeschrijving

In de zorgbeschrijving beschrijft u de zorg die de betreffende zorgverlener biedt in detail. Ook noteert u in de zorgbeschrijving wanneer deze zorgverlener deze zorg biedt, en waarom de zorgverlener deze zorg biedt. Gebruik hiervoor de zorgbeschrijving welke u op deze pagina kunt downloaden. Gebruik eventueel de vergoedingenlijst pgb Wlz als hulpmiddel bij het opstellen van de zorgbeschrijving. In de vergoedingenlijst pgb Wlz leest u welke zorg u wel of niet uit uw pgb mag betalen.

Tip: na het downloaden eerst het document opslaan voordat u begint met invullen

De zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar het zorgkantoor opsturen

Zodra u de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving met uw zorgverlener heeft opgesteld stuurt u de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK
LEIDEN

Of scan de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in. U kunt ze vervolgens versturen via ons contactformulier of per e-mail verzenden naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

Let op: Als u de zorgovereenkomst met terugwerkende kracht laat in gaan, dan mag dat met maximaal 8 weken terugwerkende kracht. Dus als u nog geen zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons gestuurd heeft terwijl de zorgverlener wel al zorg verleent, dan mag u nog wel een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons opsturen, maar de zorgovereenkomst mag tot maximaal 8 weken terug in de tijd in gaan. Deze 8 weken terugwerkende kracht gaan in vanaf het moment dat het zorgkantoor de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving van u heeft ontvangen.   

Wat gebeurt er verder?

Wij beoordelen de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving binnen 8 weken. Ons streven is om dit zo snel mogelijk te doen. Als wij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zorginhoudelijk hebben goedgekeurd, sturen wij de zorgovereenkomst naar de SVB. De SVB controleert of de zorgovereenkomst correct en volledig is ingevuld en doet ook een arbeidsrechtelijke check. U krijgt een automatische goedkeuring of afkeuring van de SVB. Of de vraag voor aanvullende informatie. Als de SVB de zorgovereenkomst heeft goedgekeurd dan krijgen wij daar bericht van. U ontvangt vervolgens een brief van ons dat de zorgverlener en zorg die u bij die zorgverlener inkoopt is goedgekeurd. Als u in de zorgovereenkomst gekozen heeft voor een vergoeding per maand, dan wordt de zorgverlener vervolgens automatisch elke maand betaald. Hier kunt u lezen op welke data de SVB uitbetaalt. Als u in de zorgovereenkomst gekozen heeft voor een vergoeding per uur, dan kunt u vanaf het moment dat u de brief van ons heeft ontvangen dat de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zijn goedgekeurd, de declaraties bij de SVB indienen.

Als wij de zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving nog niet kunnen goedkeuren bijvoorbeeld omdat er iets niet goed/compleet is ingevuld, of omdat de zorg te summier is beschreven dan ontvangt u een brief van ons waarin staat wat er u in de zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving moet corrigeren. Het kan ook gebeuren dat wij een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving volledig afkeuren. Dat betekent dat wij niet akkoord gaan met uw verzoek de betreffende zorg/zorgverlener uit het pgb te betalen. Ook daarover ontvangt u dan een brief van ons.