Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Een contract afsluiten met uw zorgverlener

Als u ervoor kiest uw Wlz-zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) te regelen, sluit u zelf contracten af met uw zorgverlener(s). Per zorgverlener bestaat dit contract uit een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. De zorgverlener kan uw partner of een familielid zijn, maar ook een zorginstelling of zzp’er.

Wat staat er in een zorgovereenkomst?

In een zorgovereenkomst zijn afspraken vastgelegd omtrent het soort zorg, de werktijden en het tarief. Daarnaast maakt u een zorgbeschrijving waarin u beschrijft welke zorg u ontvangt. Zowel u als uw zorgverlener moeten de overeenkomst ondertekenen. De zorgbeschrijving en zorgovereenkomst samen zijn uw verantwoording van de ingekochte zorg. Het zorgkantoor moet de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst goedkeuren voordat uw zorgverlener(s) betaald kan worden.Ook de SVB moet uw zorgovereenkomst goedkeuren.

Bent u werkgever óf opdrachtgever?

Het is heel belangrijk om te bepalen of u werkgever óf opdrachtgever wordt. Wie de zorg verleent en hoe vaak de zorg verleent wordt is hiervoor bepalend. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over welke overeenkomst u moet kiezen.

  • Werkgever
    U bent werkgever als u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afsluit. U heeft dan te maken met het arbeidsrecht en regels voor onder andere arbeidstijden, loon, proeftijd, verlof, ziekte en beëindiging van het contract.

  • Opdrachtgever
    Is uw zorgverlener een kennis of zzp’er? Dan bent u de opdrachtgever. Uw zorgverlener betaalt zelf zijn belastingen en premies.

Verplicht gebruik van modelzorgovereenkomst.

U moet verplicht modelzorgovereenkomsten van de SVB gebruiken. U moet goed opletten dat u altijd de meest recente versie van deze documenten gebruikt. Gebruik voor het invullen van de zorgbeschrijving het formulier van het zorgkantoor. U vindt deze onder aan de pagina. Vervolgens stuurt u zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen op naar het zorgkantoor. Vergeet niet dat beide formulieren ondertekend moeten worden door uzelf en uw zorgverlener.

Goedkeuring zorgovereenkomst.

Het zorgkantoor zal uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving als eerste beoordelen. Daarna zal de SVB uw zorgovereenkomst controleren op volledigheid en correctheid. De SVB zal ook een arbeidsrechtelijke check uitvoeren. Wij beoordelen of de zorg bij uw zorg- en budgetplan past. U krijgt automatisch bericht over de goed- of afkeuring.