Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

Er gelden maximumtarieven voor het uurtarief van uw zorgverlener. Deze worden landelijk bepaald.

 

Maximumtarieven

In de Regeling langdurige zorg is vastgesteld wat de maximale tarieven zijn die een budgethouder mag hanteren voor de zorg van zijn zorgverlener. Het uitgangspunt is dat iedere zorgverlener maximaal 20 euro bruto per uur mag ontvangen.

Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan de maximumtarieven,  dan kan dat natuurlijk. Het verschil tussen het maximumtarief en het afgesproken tarief betaalt u dan zelf.

 

Uitzonderingen

Er zijn 3 mogelijkheden wanneer het informele uurtarief van € 20 niet van toepassing hoeft te zijn. Dit is wanneer:

1. 

 • er sprake is van een onderneming;
 • de zorgverlener ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel;
 • en waarvan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van zorg die met een pgb mogen worden bekostigd;
 • en waarvan de werknemer(s) die de daadwerkelijke zorg verleent of de eigenaar van de onderneming, geen familielid (bloed of aanverwanten) in de eerste of tweede graad of partner is.

2. 

 • er sprake is van een zelfstandige zonder personeel;
 • die ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel;
 • en waarvan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van zorg die met een pgb mogen worden bekostigd;
 • en de zorgverlener geen familielid (bloed of aanverwanten) in de eerste of tweede graad of partner is.

3.

 • er sprake is van een persoon;
 • die ingeschreven staat in het BIG-register;
 • en waarvan de werkzaamheden uit hoofde van het BIG-geregistreerde beroep geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van zorg die met een pgb mogen worden bekostigd;
 • en de zorgverlener geen familielid (bloed of aanverwanten) in de eerste of tweede graad of partner is.

Per mogelijkheid, dient wel aan alle voorwaarden voldaan te worden. We spreken dan van het formele tarief, omdat er sprake is van een zekere professionaliteit en dus van een professionele zorgverlener.

Er mag wanneer er sprake is van een professionele zorgverlener een uurtarief hoger dan € 20 euro worden afgesproken, maar dit mag maximaal € 63 euro bruto per uur zijn. Voor begeleiding groep / dagbesteding mag u maximaal €58 per dagdeel betalen.