Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Als u niet in Nederland woont kunt u geen pgb ontvangen. Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland mag u uw pgb wel gebruiken. Voor het inkopen van zorg in landen buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.  Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat, moet u dat melden aan het zorgkantoor.

Bent u langer dan 6 weken in het buitenland? En huurt u zorgverleners in die niet onder de Nederlandse belasting wetgeving vallen? Dan verlaagt het zorgkantoor uw pgb voor de hele periode dat u in het buitenland verblijft op grond van het voor dat land geldende ‘aanvaardbaarheidspercentage’.

Aanvaardbaarheidspercentages:

 

België 100%

Caribisch Nederland 60%

Duitsland 100%

Frankrijk 100%

Marokko 30%

Portugal 69%

Spanje 85%

Suriname 48%

Turkije 41%